Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 28 753, nr. 37)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28753-37 Beleidsreactie op het rapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen”

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Beleidsreactie op het rapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen”

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven