Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en reactie van de initiatiefnemer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 135
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34255-30 Bekrachtiging van het voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

34255, eindtekst

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34255, bijgewerkt t/m nr. 18 (Overgenomen amendement d.d. 9 maart 2016)

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34255-12 Tweede nota van wijziging

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34255-9 Nota van wijziging

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34255-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34255-7 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34255-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34255-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34255-1 Geleidende brief

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34255-2 Voorstel van wet

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34255-3 Memorie van toelichting

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15