Motie (gewijzigd/nader)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Tegen
VVD 40
PVV 12
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Klein 1
Van Vliet 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-04-2020
33576-189Informatie over diverse onderwerpen met betrekking tot natuurbeleid en de natuur

08-05-2019
34985-10Reactie op consultatieronde van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet