Inbreng verslag schriftelijk overleg
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

10-02-2015
31288-416Ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs