Memorie van toelichting
Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Kiesraad