Motie
Europese Raad

Motie van de leden Van der Staaij en Van Haersma Buma over bevorderen dat terugkeer naar het land van herkomst ook na vijf jaar mogelijk is

Download Download

Ondertekenaars