Memorie van toelichting
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Uitvoeringstoetsen Belastingplan 2016
Bijlage
Artikelsgewijze toelichting
Bijlage
BIJLAGE A behorende bij paragraaf 4: Herziening box 3