Amendement
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht

Download Download

Ondertekenaars