Brief regering
Rechtsstaat en Rechtsorde

Rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen openbaar ministerie (Commissie Hoekstra) naar aanleiding van de zaak-Bart van U.

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Afschrift van de brief aan de Procureurs-generaal inzake commissie Hoekstra
Bijlage
Rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen openbaar ministerie naar aanleiding van de zaak-Bart van U.