Amendement
Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Gewijzigd amendement van het lid Schouw c.s. ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat de verdaging van de beslistermijn voor met een publieke taak belaste instellingen voor een verzoek om hergebruik verkort wordt van vier tot twee weken indien de koppeling met de dwangsom wegvalt.

Download Download

Ondertekenaars