Motie
Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Motie van het lid Veldman c.s. over ontsluiten van overheidsdata via een nationale informatie-infrastructuur

Download Download

Ondertekenaars