Motie
Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Motie van het lid Schouw c.s. over publiceren van reeds vrijgegeven data

Download Download

Ondertekenaars