Brief lid / fractie
Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Brief van het lid Van der Steur met een schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de Wet registermediator, de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

Download Download

Ondertekenaars