Brief regering
Meerjarenplan Alfabetisering

Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. Eindrapport
Bijlage
Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A
Bijlage
Evaluatie programma Kunst van Lezen. Eindrapport
Bijlage
Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van schrijfvaardigheid Deel B