Motie

Motie van het lid Van Haersma Buma c.s. over niet indienen van het wetsvoorstel onder dreiging van het indienen van een AMvB

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
PVV 12
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Tegen
VVD 41
PvdA 36
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Klein 1
Van Vliet 1