Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

04-02-2016
Eindtekst

22-01-2016
34090-8Tweede nota van wijziging

01-07-2015
34090-7Nota van wijziging

10-02-2015
34090-5Verslag

24-11-2014
Advies Afdeling advisering Raad van State

24-11-2014
34090-3Memorie van toelichting