Aanbiedingsbrief : Aanbieding aan de commissie RU van het voorstel van de commissie SZW om in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda 2015 een onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Voorstel om in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda een onderzoek uit te laten voeren naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30