Nota van verbetering : Nota van verbetering

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen via hoofdelijk stemming


Voor: 1
75Vereist: 75
3Totaal: 3

Fracties Zetels Voor/Tegen
50PLUS Tegen
Klein Tegen
Van Vliet Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33975-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33975-6 Verslag

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

33975 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33975-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Wet taaleis WWB (33975) (Eerste Termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Wet taaleis WWB (33975) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 21:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15