Voorstel van wet
Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Voorstel van wet

Download Download