Brief regering
Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002

Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Wiv 2002 (commissie Dessens) inzake bijzondere bevoegdheden in de digitale wereld

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
DIAGRAM HOOFDLIJNEN NIEUW INTERCEPTIESTELSEL (WIV)