Memorie van toelichting
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
SVB advies
Bijlage
SZW advies