Motie
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Motie van het lid Schouten c.s. over investeringen in onderwijskwaliteit door instellingen

Download

Ondertekenaars