Motie
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Motie van de leden Jasper Van Dijk en Ouwehand over een ex-ante-evaluatie van de wet

Download

Ondertekenaars