EU-voorstel : EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Europese Commissie, Organisatie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om versnelde toezending van het BNC-fiche over de herziening van de IORP-richtlijn COM (2014) 167

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

IORP

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05