Brief regering
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Nadere informatie over de nieuwe berekeningswijze van het bruto binnenlands product (bbp) en de gevolgen van revisies om de economieën van lidstaten te beschrijven

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Revisie nationale rekeningen Uitkomsten voor het verslagjaar 2010