Statenpassage

Rapport : Eindrapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen" (Kamerstuk 33194, nr. 2).

Indiener K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Verslag van een werkbezoek

33194-7 Werkbezoeken

Indiener K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Verslag van een bijeenkomst

33194-5 Verslag van een deskundigenbijeenkomst

Indiener K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Brief regering

33194-4 Correspondentie met het kabinet

Indiener K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Brief commissie

33194-2 Aanbiedingsbrief bij het Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen"

Indiener K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

33194-6 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 28 januari 2013 en 15 februari 2013, met belanghebbenden

Indiener K. Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen"

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30