Motie

Motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over het niet meer inzetten van ISP's als politieagent

Download Download

Indieners