Rapport Algemene Rekenkamer : Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen aan de Regering inzake het Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

5 min. na aanvang dinerpauze)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00