Eindtekst
Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten

Eindtekst

Download Download

Gerelateerde documenten

17-11-2011
32871-6Nota van wijziging

17-11-2011
32871-5Nota naar aanleiding van het verslag

11-10-2011
32871-4Verslag

01-09-2011
32871-3Memorie van Toelichting