Memorie van toelichting
Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars