Nota van verbetering : Nota van verbetering

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

32534 Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

32534, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 2 maart 2011)

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

32534-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

32534-8 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

32534-6 Verslag

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

32534-2 Voorstel van wet

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

32534-1 Koninklijke boodschap

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

32534-3 Memorie van toelichting

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

32534-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Nader rapport

32534 NR houdende Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag 32534

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30