Rapport Algemene Rekenkamer : Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag 2009 van het ministerie van SZW

Indiener W. van Gent, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 (32360-XV-2)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:45

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (antw 1e termijn + 2e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00