Mededeling : Mededeling over niet-openbaarmaking van het (blanco) advies van de Raad van State

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

31045-8 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

31045-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

31045-6 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

31045-5 Nota van wijziging

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

31045, bijgewerkt t/m nr 5 (NvW d.d.19 juni 2007)

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

31045-3 Memorie van Toelichting

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

31045-2 Voorstel van Wet

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

31045-1 Geleidende brief

Indiener F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30