Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) : Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 6 (Brief overname d.d. 13 mei 2022)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

27274-6 Brief van de leden Kathmann en Maatoug inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

27274-5 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

27274-2 Voorstel van Wet

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

27274-1 Geleidende brief

Indiener M. Bussemaker, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

27274-3 Memorie van Toelichting

Indiener M. Bussemaker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30