Bijgewerkte tekst : 25902, bijgewerkt t/m nr. 4 (NvW 12 april 1999)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

25902-5 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener P. Rosenmöller, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

25902-4 Nota van wijziging

Indiener P. Rosenmöller, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

25902-2 Voorstel van Wet

Indiener P. Rosenmöller, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

25902-1 Geleidende brief

Indiener P. Rosenmöller, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

25902-3 Memorie van Toelichting

Indiener P. Rosenmöller, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30