Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over programma-aanpak Small Modular Reactors (Kamerstuk 32645-123)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Bijlagen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het aanvullend klimaatpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 14/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00