Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    M. Prenger, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Inbreng feitelijke vragen over Slotwet 2023 BuHa-OS

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Jaarverantwoording 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Jaarverantwoording 2023 (omgezet in Schriftelijk Overleg)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30