Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    C.J. Vroege, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

36560-VI-9 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

36560-VI-4 Memorie van toelichting

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

36560-VI-3 Voorstel van wet

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Invoeringswet EOM (35429)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slotwet en Jaarverslag 2023

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: