Eindtekst : Eindtekst

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36388-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36388-5 Verslag

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

36388 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van covid-19

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36388-2 Voorstel van wet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

36388-3 Memorie van toelichting

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

36388-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36388-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24