Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    R.L. van den Bos, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 21 december 2022)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36174-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota van wijziging

36174-7 Nota van wijziging

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Voorstel van wet

36174-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Memorie van toelichting

36174-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

36174-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36174-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

36174 Advisering Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45