Commissieverslagen (6.039)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2020, over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (Kamerstuk 35493)

35493-15
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2020, over Jaarverslagen en Slotwetten van de Koning, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,het Gemeentefonds en het Provinciefonds 2019

35470-VII-13
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen