Commissieverslagen (5.815)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

17 jan 2020

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 november 2019, over MIRT

35300-A-73
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Commissieverslagen

16 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

29911-270
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

16 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2019, over Vastgoed Defensie

34919-49
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Commissieverslagen

16 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2019, over pensioenen

32043-511
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissieverslagen

15 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2019, over Staatsdeelnemingen

28165-318
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Commissieverslagen

15 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Herijking ouderschap

33836-54
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2019, over bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies

28325-206
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

31415-26
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2019

21501-02-2100
Indiener H.S. Veldman
voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2019, over Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019

21501-33-796
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Leven Lang Ontwikkelen

30012-125
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over toekomst van de Volksbank

33532-88
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Commissieverslagen

08 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

24515-506
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissieverslagen

07 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over wijkverpleging (tweede termijn; voortzetting van het AO van 11 september 2019)

23235-197
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissieverslagen

07 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

33149-60
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissieverslagen

24 dec 2019

Concept verslag Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

2019D53844

Commissieverslagen

24 dec 2019

Concept verslag Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

2019D53843

Commissieverslagen

24 dec 2019

Concept verslag Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

2019D53839

Commissieverslagen

24 dec 2019

Concept verslag Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

2019D53842

Commissieverslagen

20 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Maatschappelijk middenveld

34952-100
Indiener R. de Roon
voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissieverslagen

20 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Verslavingszorg/Drugsbeleid (tweede termijn)

24077-457
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissieverslagen

20 dec 2019

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over Telecomraad (formeel) 2 en 3 december 2019

21501-33-793
Indiener L.I. Diks
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Commissieverslagen

20 dec 2019

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting van SZW)

35300-XV-90
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kies periode

tot Toepassen