Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.424)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 12 juni 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit...

2024D25139

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over MIVD en Cyber

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over MIVD en Cyber. 20240612CD MIVD en cyber VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 juli 2024 De vaste commissie voor Defensie heeft op 12 juni 2024 overleg...

2024D25140

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). 32317 JBZ-Raad Nr. 887 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie...

2024D25116

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over NAVO

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over NAVO. 28676 NAVO Nr. 463 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben...

2024D23142

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing. 30821 Nationale Veiligheid Nr. 233 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft...

2024D23585

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2024, over Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2024, over Hulp- en geneesmiddelenbeleid. 29477 Geneesmiddelenbeleid 32805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 902 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn...

2024D23574

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2024, over Financiële markten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2024, over Financiële markten. 32545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 209 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie voor Financiën heeft op 30...

2024D22861

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 maart 2024, over Strategische keuzes bereikbaarheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 maart 2024, over Strategische keuzes bereikbaarheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 60...

2024D13313

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 89 VERSLAG VAN EEN...

2024D24416

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Staatsdeelnemingen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Staatsdeelnemingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 425 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 juni 2024 De vaste commissie voor...

2024D12832

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Voetbal en veiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Voetbal en veiligheid. 25232 Voetbalvandalisme Nr. 78 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 29 mei...

2024D22258

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof. 34293 Renovatie Binnenhof Nr. 136 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 29...

2024D22589

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024. 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 1081 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie...

2024D22257

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Passend onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Passend onderwijs. 31497 Passend onderwijs Nr. 492 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste...

2024D22256

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Gevangeniswezen en tbs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Gevangeniswezen en tbs. 24587 Justitiële Inrichtingen Nr. 966 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16...

2024D20466