Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.780)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 108 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake

2022D23679

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 970 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Dijkgraaf,

2022D30370

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen. 33 529 Gaswinning Nr. 1059 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over: - de brief van de

2022D30426

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Duurzaam vervoer

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Duurzaam vervoer. 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 363 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de

2022D29812

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 20220706CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29282-484 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg

2022D31080

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp. 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 243 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Financiën hebben op 30 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, minister van Sociale

2022D30738

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw. 20220706CD Visserij en tuinbouw 32627-40 29675 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Infrastructuur en

2022D31170

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022. 20220706CD Hoofdlijnenbrief media 2022 32827-250 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media,

2022D31207

Commissieverslagen

Conceptverslag Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG)

Conceptverslag Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 257 (2021-2022) van 27 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Het Nederlandse

2022D32566

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 maart 2022, over de Omgevingswet

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 maart 2022, over de Omgevingswet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 118 Omgevingsrecht Nr. 225 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 april 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 maart 2022 overleg gevoerd met de heer De Jonge, Minister voor

2022D10448

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over Maritiem

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over Maritiem. 20220705CD Maritiem 31409-355 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juli 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de minister

2022D31050

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vastgoed Defensie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vastgoed Defensie. 20220630CD Vastgoed Defensie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 augustus 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, staatssecretaris van Defensie, over: - de brief van de staatssecretaris van

2022D30193

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid. 20220630CD Vreemdelingen- en asielbeleid VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

2022D30896

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 20220630CD Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd

2022D30740

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Staat van de volkshuisvesting

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Staat van de volkshuisvesting. 20220630CD Staat van de volkshuisvesting VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke

2022D30739

Naar boven