Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.218)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over verdere vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie

Verslag van een algemeen overleg over verdere vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie. 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 83 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke...

2008D01233

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het verslag van de Ecofinraad van 14 mei 2008, de agenda van de Ecofinraad voor de bijeenkomst van 3 juni 2008 en een fiche over een richtlijn ter bestrijding van belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

Verslag van een algemeen overleg over het verslag van de Ecofinraad van 14 mei 2008, de agenda van de Ecofinraad voor de bijeenkomst van 3 juni 2008 en een fiche over een richtlijn ter bestrijding van...

2008D16991

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Monitor palliatieve zorg'

Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Monitor palliatieve zorg'. 29 509 Palliatieve zorg Nr. 21 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 juni 2008 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op...

2008D06099

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het verslag van de Ecofinraad d.d. 23 november 2007 en 17 juli 2008

Verslag van een algemeen overleg over het verslag van de Ecofinraad d.d. 23 november 2007 en 17 juli 2008. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 618 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11...

2008D16990

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het geactualiseerd RIVM-onderzoek naar bereikbaarheid acute ziekenhuiszorg met peildatum 1 januari 2008

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het geactualiseerd RIVM-onderzoek naar bereikbaarheid acute ziekenhuiszorg met peildatum 1 januari 2008. 29 247 Acute zorg Nr. 78 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2008 De vaste...

2008D05307

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over toezeggingen en moties op het gebied van ruimte en milieu

Verslag van een algemeen overleg over toezeggingen en moties op het gebied van ruimte en milieu. 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de...

2008D01950

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het feitenonderzoek beleggingsverzekeringen

Verslag van een algemeen overleg over het feitenonderzoek beleggingsverzekeringen. 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 66 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus 2008 De vaste commissie voor Financiën1 heeft...

2008D01808

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de uitgaven die betrekking hebben op het Koninklijk Huis

Verslag van een algemeen overleg over de uitgaven die betrekking hebben op het Koninklijk Huis. 31 200 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van...

2008D01949

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over geschil over beleggingsverzekeringen

Verslag van een algemeen overleg over geschil over beleggingsverzekeringen. 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus 2008 De vaste commissie voor Financiën1 heeft...

2008D01954

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken juni 2008

Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken juni 2008. 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 321 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 september 2008 De vaste commissie voor Defensie1 en de vaste...

2008D01978

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de vergadering van 23 en 24 juni 2008 in Luxemburg

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de vergadering van 23 en 24 juni 2008 in Luxemburg. 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 296 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 september 2008 De vaste commissie...

2008D01983

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over besteding van ontwikkelingsgelden

Verslag van een algemeen overleg over besteding van ontwikkelingsgelden. 31 200 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 Nr. 152 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1...

2008D01920

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de Nederlandse doelstelling om tot en met 2015 in totaal 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot schoon drinkwater én verbeterde sanitaire voorzieningen te voorzien

Verslag van een algemeen overleg over de Nederlandse doelstelling om tot en met 2015 in totaal 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot schoon drinkwater én verbeterde sanitaire voorzieningen te voorzien. 31 250 Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking Nr...

2008D01919

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. overzicht van het aantal in beslag genomen honden in de jaren 2006 en 2007 op basis van de Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Verslag van een algemeen overleg over o.a. overzicht van het aantal in beslag genomen honden in de jaren 2006 en 2007 op basis van de Regeling Agressieve Dieren (RAD). 28 286 Dierenwelzijn Nr. 228 VERSLAG VAN...

2008D01981

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de uitgangspuntennotitie informatievoorziening groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Verslag van een algemeen overleg over de uitgangspuntennotitie informatievoorziening groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 30 825 Ecologische hoofdstructuur Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 september 2008 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en...

2008D01977