Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.780)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 20220630CD Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd

2022D30740

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Staat van de volkshuisvesting

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Staat van de volkshuisvesting. 20220630CD Staat van de volkshuisvesting VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke

2022D30739

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Financiële markten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Financiële markten. 20220630CD Financiële markten VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister van Financiën, over: - de brief van de minister van Financiën d.d. 16

2022D30878

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht. 35 974 Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht Nr. 10 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 30 juni 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 20 juni 2022 overleg gevoerd met de

2022D28257

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over veteranen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over veteranen. 30 139 Veteranenzorg Nr. 260 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 29 juni 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 20 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van Defensie, over: - de brief van de minister van Defensie d.d. 10 juni 2022 inzake

2022D27943

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. 36 062 Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 juni

2022D27934

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022. 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr.1450 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juni 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2022 overleg gevoerd met

2022D24112

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022.

2022D24352

Commissieverslagen

Conceptverslag Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG)

Conceptverslag Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 257 (2021-2022) van 27 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Het Nederlandse

2022D32566

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2022, over Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2022, over Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie. 32 793 Preventief gezondheidsbeleid 24 077 Drugbeleid Nr. 612 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 juni 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van

2022D24142

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Eurogroep/Ecofinraad. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1863 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister van

2022D24111

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2022, over Water

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2022, over Water. 27 625 Waterbeleid Nr. 582 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 juni 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de minister van

2022D23793

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over Datacenters

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over Datacenters. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 900 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Digitale Zaken hebben op 23

2022D28320

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Medische ethiek / Orgaandonatie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Medische ethiek / Orgaandonatie. 34 990 Medische ethiek 28 140 Evaluatie orgaandonatie Nr. 12 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juni 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van

2022D23620

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen. 33 529 Gaswinning Nr. 1034 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juni 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 2 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over: - de brief van de staatssecretaris

2022D24115

Naar boven