Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.270)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 november 2023, over de Situatie in Gaza

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 november 2023, over de Situatie in Gaza. 20231123CD Situatie in Gaza 23432-503 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 december 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie...

2023D46986

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over de Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over de Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 959 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 november 2023...

2023D45417

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over jeugdbescherming

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over jeugdbescherming.

2023D45176

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Adviesrapport 'Elke regio telt!'

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Adviesrapport 'Elke regio telt!'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid Nr. 140 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D45287

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over leefomgeving

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over leefomgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 409 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 november 2023 De...

2023D45307

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over funderingsproblematiek

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over funderingsproblematiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 264 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 november 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse...

2023D45338

Commissieverslagen

Conceptverslag Humanitair oorlogsrecht

Conceptverslag Humanitair oorlogsrecht. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 25 (2023-2024) van 16 november 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Humanitair oorlogsrecht...

2023D46642

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over ziekenhuiszorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over ziekenhuiszorg. 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 364 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 november 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 oktober...

2023D45172

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 958 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D45144

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Luchtvaart

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Luchtvaart. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1131 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 november 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur...

2023D45337

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Maatschappelijke diensttijd

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Maatschappelijke diensttijd.

2023D45140

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 oktober 2023, over Versterking lokaal bestuur

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 oktober 2023, over Versterking lokaal bestuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)...

2023D45106

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Iran

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Iran. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 957 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 9 november 2023 De vaste commissie...

2023D45237

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2023, over wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) (TK 36210)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2023, over wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht...

2023D45788

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2024, over Pakket Belastingplan 2024

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2024, over Pakket Belastingplan 2024.

2023D45785