Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.779)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 732 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 29 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, over: - de

2022D27418

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen. 31 066 Belastingdienst Nr. 1096 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw De Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane, over: - de brief van de staatssecretaris van Financiën

2022D27208

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Externe veiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Externe veiligheid. 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 244 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de

2022D27177

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juli 2022, over NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juli 2022, over NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden. 36 162 Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) Nr. 7 VERSLAG VAN EEN

2022D31999

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn). 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 479 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D26573

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135). 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de

2022D31859

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over versnelde aanschaf Defensiematerieel

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over versnelde aanschaf Defensiematerieel. 26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 30 806 Onbemande vliegtuigen (UAV) Nr. 470 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 juli 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 4 juli 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat,

2022D31858

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Energieraad

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Energieraad. 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 945 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Jetten,

2022D26903

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2022, over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2022, over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021. 36 100 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juni 2022

2022D31779

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021. 36 100 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 4 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen,

2022D31780

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Langere termijn coronabeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Langere termijn coronabeleid. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1931 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en

2022D26295

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Adoptie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Adoptie. 31 265 Adoptie Nr. 107 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, over: - de brief van de minister voor Rechtsbescherming

2022D26272

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni, over Verduurzaming luchtvaart

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni, over Verduurzaming luchtvaart. 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 989 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de

2022D26178

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Terrorisme/extremisme

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Terrorisme/extremisme. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 648 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, over: - de brief

2022D26897

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 360 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D26053

Naar boven