Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over Eerstelijnszorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over Eerstelijnszorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 33 578 Eerstelijnszorg Nr. 103 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 augustus 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid...

2023D33007

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Medische ethiek / orgaandonatie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Medische ethiek / orgaandonatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2023D30337

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over het Zorgverzekeringsstelsel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over het Zorgverzekeringsstelsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1224 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 juli 2023 De vaste commissie...

2023D28710

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Sportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Sportbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 234 Digitale leermiddelen Nr. 376 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 juli 2023 De vaste commissie voor...

2023D29164

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 juni 2023, over Hervormingsagenda Jeugd

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 juni 2023, over Hervormingsagenda Jeugd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 970 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 21 juli 2023 De vaste commissie voor...

2023D33171

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en...

2023D33161

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 juni 2023, inzake afschaffen btw op groente en fruit

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 juni 2023, inzake afschaffen btw op groente en fruit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) 31...

2023D26533

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 juni 2023, over Medische kindzorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 juni 2023, over Medische kindzorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 104 Langdurige zorg Nr. 392 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 juli 2023 De vaste commissie...

2023D26127

Commissieverslagen

Conceptverslag Hervormingsagenda Jeugd

Conceptverslag Hervormingsagenda Jeugd. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 192 (2022-2023) van 19 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Hervormingsagenda Jeugd...

2023D27737

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over Wijkverpleging

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over Wijkverpleging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. 223 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 juni 2023 De vaste commissie...

2023D21553

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2063 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juni 2023 De...

2023D20212

Commissieverslagen

Verslag van een technische briefing, gehouden op 9 mei 2023, over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Verslag van een technische briefing, gehouden op 9 mei 2023, over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2058 VERSLAG VAN EEN TECHNISCHE BRIEFING Vastgesteld 1 juni 2023...

2023D21240

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, over EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, over EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken...

2023D24682

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over jeugdbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over jeugdbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 947 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 31 mei 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid...

2023D18497

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over GGZ / Suïcidepreventie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over GGZ / Suïcidepreventie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 424 Geestelijke gezondheidszorg 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 662 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23...

2023D17989