Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 20220706CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29282-484 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg

2022D31080

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1164 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van

2022D29836

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid. 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 322 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van

2022D28621

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over PGB

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over PGB. 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 351 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van de

2022D27517

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135). 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de

2022D31859

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2022, over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2022, over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021. 36 100 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juni 2022

2022D31779

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Langere termijn coronabeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Langere termijn coronabeleid. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1931 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en

2022D26295

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Behandelvoorbehoud: EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Behandelvoorbehoud: EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3460 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

2022D26022

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2022, over Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 29 477 Geneesmiddelenbeleid 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 776 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 5 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2022D24791

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2022, over Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2022, over Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie. 32 793 Preventief gezondheidsbeleid 24 077 Drugbeleid Nr. 612 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 juni 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van

2022D24142

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Medische ethiek / Orgaandonatie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Medische ethiek / Orgaandonatie. 34 990 Medische ethiek 28 140 Evaluatie orgaandonatie Nr. 12 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juni 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van

2022D23620

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 13 juni 2022, over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over “Mondzorg: een goed begin is het halve werk”

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 13 juni 2022, over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over “Mondzorg: een goed begin is het halve werk”. 35 882 Initiatiefnota van het lid Van den Berg over “Mondzorg: een goed begin is het halve werk” Nr. 10 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 21 juni 2022 De vaste commissie voor

2022D26183

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2022, over Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2022, over Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte. 29 247 Acute zorg Nr. 360 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 juni 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft

2022D22875

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2022, over Jeugdbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2022, over Jeugdbeleid. 31 839 Jeugdzorg Nr. 855 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juni 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 18 mei 2022 overleg gevoerd met de heer Van Ooijen, staatssecretaris van

2022D20747

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 mei 2022, over langere termijn coronabeleid

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 mei 2022, over langere termijn coronabeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1868 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 30 mei 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 mei 2022 gesprekken

2022D21901

Naar boven