Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 april 2024, over GGZ / Suïcidepreventie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 april 2024, over GGZ / Suïcidepreventie. 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 707 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 9 juli 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op...

2024D16278

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 april 2024, over Wijkverpleging

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 april 2024, over Wijkverpleging. 29509 Palliatieve zorg Nr. 83 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 juli 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 april...

2024D14822

Commissieverslagen

Conceptverslag Zorgverzekeringsstelsel

Conceptverslag Zorgverzekeringsstelsel. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 19 juni 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, het zorgverzekeringsstelsel VERSLAG VAN EEN...

2024D26562

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over Acute Zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over Acute Zorg. 29247 Acute zorg Nr. 453 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juni 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3...

2024D14540

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 april 2024, over Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (Kamerstuk 36317)

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 april 2024, over Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (Kamerstuk 36317). 36317 Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige...

2024D23243

Commissieverslagen

Conceptverslag Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Conceptverslag Hulp- en geneesmiddelenbeleid. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 30 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Hulp- en geneesmiddelenbeleid...

2024D23574

Commissieverslagen

Conceptverslag Leefstijlpreventie

Conceptverslag Leefstijlpreventie. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 16 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Leefstijlpreventie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D20327

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over arbeidsmarktbeleid in de zorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 574 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 mei...

2024D08994

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 maart 2024, over de Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (Kamerstuk 36396)

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 maart 2024, over de Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (Kamerstuk 36396). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 396 Initiatiefnota...

2024D16988

Commissieverslagen

Conceptverslag Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

Conceptverslag Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 17 april 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl...

2024D16651

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en...

2024D10614

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI...

2024D06832

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over ziekenhuiszorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over ziekenhuiszorg. 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 364 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 november 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 oktober...

2023D45172

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 oktober 2023, over het Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 oktober 2023, over het Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 843 Seksuele intimidatie en geweld 30 234 Toekomstig sportbeleid...

2023D43604

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Integraal Zorgakkoord

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Integraal Zorgakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 830 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26 oktober 2023 De vaste...

2023D42668