Commissieverslagen

Zoekresultaten (266)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 juni 2024, over de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). 32317 JBZ-Raad Nr. 887 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie...

2024D25116

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juni 2024, over Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing. 30821 Nationale Veiligheid Nr. 233 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft...

2024D23585

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Voetbal en veiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Voetbal en veiligheid. 25232 Voetbalvandalisme Nr. 78 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 29 mei...

2024D22258

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Gevangeniswezen en tbs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Gevangeniswezen en tbs. 24587 Justitiële Inrichtingen Nr. 966 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16...

2024D20466

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272)

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272). 36272 Initiatiefnota van de leden Ellian en...

2024D28756

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 mei 2024, over de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (Kamerstuk 36377)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 mei 2024, over de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (Kamerstuk 36377). 36377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) Nr...

2024D28732

Commissieverslagen

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 30 mei 2024, over Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 30 mei 2024, over Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid. 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 709 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de...

2024D24044

Commissieverslagen

Verslag van een Technische briefing gehouden op 29 mei 2024, over Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

Verslag van een Technische briefing gehouden op 29 mei 2024, over Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid. 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 708 VERSLAG VAN EEN TECHNISCHE BRIEFING Vastgesteld 10 juli 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid...

2024D23095

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 april 2024, over Juridische beroepen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 april 2024, over Juridische beroepen. 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde 29936 Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde tolken en vertalers...

2024D15149

Commissieverslagen

Conceptverslag Terrorisme/extremisme

Conceptverslag Terrorisme/extremisme. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 19 juni 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Terrorisme/extremisme VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D26683

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over Personen- en familierecht

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over Personen- en familierecht. 33836 Personen- en familierecht Nr. 97 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juni 2024 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op...

2024D14381

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Vreemdelingen- en asielbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3248 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2024 De vaste commissie...

2024D10085

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Kansspelen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Kansspelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 557 Kansspelen Nr. 237 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2024 De vaste commissie voor Justitie...

2024D09322

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over seksueel geweld en kindermisbruik

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over seksueel geweld en kindermisbruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 843 Seksuele intimidatie en geweld 31 015 Kindermishandeling Nr. 110 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D08959

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 februari 2024, over Rechtspraak

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 februari 2024, over Rechtspraak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 850 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 april 2024 De vaste commissie...

2024D07511