Commissieverslagen

Zoekresultaten (283)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Gesubsidieerde rechtsbijstand

Conceptverslag Gesubsidieerde rechtsbijstand. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Gesubsidieerde rechtsbijstand VERSLAG VAN...

2023D38356

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Politie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 628 Politie Nr. 1186 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 augustus 2023 De vaste commissie voor Justitie...

2023D32999

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juli 2023, over Gevangeniswezen en tbs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 juli 2023, over Gevangeniswezen en tbs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 918 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 21 augustus 2023 De vaste...

2023D31146

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Vreemdelingen- en asielbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 19 637 Modernisering van de overheid Nr. 3157 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2023...

2023D30346

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2023, over Slotwet en Jaarverslag 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2023, over Slotwet en Jaarverslag 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 Nr. 23 VERSLAG...

2023D33365

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 juni 2023, over de Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139) (vervolg)

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 juni 2023, over de Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139) (vervolg). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 139 Initiatiefnota van het lid...

2023D33259

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 251 Initiatiefnota van de...

2023D32386

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023 inzake JBZ-Raad te Luxemburg van 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023 inzake JBZ-Raad te Luxemburg van 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 317 JBZ-Raad Nr. 844 VERSLAG VAN...

2023D25640

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, over Justitiële jeugd

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, over Justitiële jeugd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 741 Jeugdcriminaliteit 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 105 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 juli 2023...

2023D24232

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Strafrechtketen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Strafrechtketen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 802 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 29 juni 2023 De vaste commissie...

2023D26980

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 mei 2023, over Mensenhandel en prostitutie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 mei 2023, over Mensenhandel en prostitutie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 638 Mensenhandel Nr. 221 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 19 juni 2023 De vaste commissie...

2023D21824

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 5 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 5 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 139 Initiatiefnota van het lid Podt over...

2023D26408

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Terrorisme/extremisme

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Terrorisme/extremisme. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 687 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2023 De vaste commissie voor Justitie...

2023D25777

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over Vreemdelingen- en asielbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3115 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 5 juni 2023 De vaste commissie...

2023D20178

Commissieverslagen

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 11 mei 2023, over Strafrechtketen

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 11 mei 2023, over Strafrechtketen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 789 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 1 juni 2023 De vaste commissie...

2023D21429