Commissieverslagen

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2010, inzake medische zorg asielzoekers

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2010, inzake medische zorg asielzoekers. kst-29344-75 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 75 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 september 2010 De vaste commissie voor Justitie1 en de vaste

2010D35738

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, over Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, over Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid. kst-32317-16 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 317 JBZ-Raad Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2010 De vaste commissie voor Justitie1 en

2010D25487

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, inzake Islamcongres

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, inzake Islamcongres. kst-29614-25 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving Nr. 25 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 juni 2010 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op

2010D25265

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 17 mei 2010 over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 17 mei 2010 over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.. kst-32021-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van

2010D23780

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de JBZ-Raad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de JBZ-Raad. kst-32317-11 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 317 JBZ-Raad Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2010 De vaste commissie voor Justitie1 en de vaste commissie voor Binnenlandse

2010D23232

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2010, inzake het onderzoek seksueel misbruik katholieke instellingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2010, inzake het onderzoek seksueel misbruik katholieke instellingen. kst-32123-VI-100 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 100

2010D21759

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2010, inzake het gevangeniswezen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2010, inzake het gevangeniswezen. kst-32123-VI-99 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 99 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

2010D21243

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2010, inzake kinderporno

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2010, inzake kinderporno. kst-32123-VI-97 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 97 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

2010D20690

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 24 maart 2010 inzake vreemdelingen en asielbeleid

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 24 maart 2010 inzake vreemdelingen en asielbeleid. kst-19637-1341 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1341 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 april 2010 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 24

2010D20502

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 maart 2010, inzake justitiële jeugdinrichtingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 maart 2010, inzake justitiële jeugdinrichtingen. kst-24587-383 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 383 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 april 2010 De vaste commissie voor Justitie1 heeft

2010D16983

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake persoonsgegevens

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake persoonsgegevens. 31 051 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 maart 2010 De vaste commissie voor Justitie1 en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 hebben op 3 februari 2010 overleg gevoerd

2010D13011

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 18 februari 2010 inzake reclassering

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 18 februari 2010 inzake reclassering. 29 270 Reclasseringsbeleid Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2010 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 18 februari 2010 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over: – de brief van de staatssecretaris van Justitie

2010D12560

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2010, inzake geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2010, inzake geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. 27 017 Homo-emancipatiebeleid Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2010 De vaste commissie voor Justitie1, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 en de vaste commissie voor

2010D12467

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2010, inzake helpdesk financieel-economische criminaliteit en Hulplijn 113

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2010, inzake helpdesk financieel-economische criminaliteit en Hulplijn 113. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 39 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2010 De commissie vaste commissie voor Justitie1 heeft op 2 februari 2010 overleg gevoerd met minister Hirsch

2010D12104

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2010, inzake eergerelateerd geweld

Verslag algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2010, inzake eergerelateerd geweld. 30 388 Eergerelateerd geweld Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2010 De vaste commissie voor Justitie1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 hebben op 11 februari 2010 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van

2010D12105

Naar boven