Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Acute situatie Marokko en Libië

Conceptverslag Acute situatie Marokko en Libië. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 25 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Acute...

2023D38793

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr...

2023D33001

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG...

2023D26478

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over de Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over de Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2688 VERSLAG VAN...

2023D23156

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over Voedselzekerheid en water

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over Voedselzekerheid en water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr...

2023D22494

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over humanitaire hulp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over humanitaire hulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 61...

2023D21834

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2023, over Internationale Klimaatstrategie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2023, over Internationale Klimaatstrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 241 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 april 2023 De vaste commissie...

2023D14831

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 256 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 maart 2023...

2023D09716

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2623 VERSLAG VAN...

2023D09717

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 februari 2023, over Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 februari 2023, over Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse...

2023D08307

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Wapenexportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Wapenexportbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 379 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26 januari 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse...

2023D00031

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 november 2022, over Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 november 2022, over Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr...

2022D50261

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 oktober 2022, over Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 oktober 2022, over Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2536 VERSLAG VAN EEN...

2022D43793

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 september 2022, over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 september 2022, over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel...

2022D40974

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 2022, over herstel en wederopbouw Oekraïne

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 2022, over herstel en wederopbouw Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 106 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 augustus...

2022D31206